MAKRO er en økonomisk model, som skal hjælpe regeringen til at føre en sund økonomisk politik. Udvikling af modellen startede i 2017 og varetages af en selvstændig arbejdsgruppe.

Modellen skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellem- og lang sigt, samt konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag. 

Udviklingsarbejdet er igangsat og finansieret med en selvstændig 3-årig bevilling fra Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Foreløbige versioner af modellen implementeres løbende i ministeriernes makroøkonomiske modelberedskab, og ministerierne bidrager til arbejdet med at implementere, teste og evaluere foreløbige modelversioner.