Bestyrelse

MAKRO-gruppen ledes af en bestyrelse med ansvar for at prioritere og vedtage arbejdsgruppens arbejdsplaner.

Bestyrelsens medlemmer sammensættes af medlemmer af ADAM- og DREAM-gruppens bestyrelser.

  • Torben M. Andersen (Aarhus Universitet)  - Formand
  • Jørgen Elmeskov (Danmarks Statistik)
  • Hans Jørgen Whitta-Jakobsen (Københavns Universitet)
  • Jesper Pedersen (Nationalbanken)
  • Lars Haagen Pedersen (Finansministeriet)
  • Mads Kieler (Finansministeriet)
  • Martin Ulrik Jensen (Finansministeriet)