Privatlivspolitik

I MAKRO-gruppens privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?
MAKRO-gruppen er en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelsen af en ny makroøkonomisk model, MAKRO, til anvendelse i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvad bruges dine personoplysninger til?
MAKRO-gruppen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Når du som borger besøger MAKRO-gruppens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Fravælg cookies”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
MAKRO-gruppen opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed
Vi sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til MAKRO ikke sker krypteret. Du bør derfor fx bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne fx være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som MAKRO-gruppen varetager. Disse omfatter:

    Ret til indsigt i dine personoplysninger
    Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
    Ret til sletning af dine personoplysninger
    Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
    Ret til dataportabilitet
    Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Såfremt MAKRO-gruppen anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

MAKRO-gruppen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
MAKRO-gruppen er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med gruppens arbejde.

I tilfælde af du ønsker at kontakte MAKRO-gruppen i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

MAKRO-gruppen
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf.: 25 26 27 60

 

Kontakt MAKRO-gruppens databeskyttelsesrådgiver
Du er velkommen til at kontakte MAKRO-gruppens databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til gruppens behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Du kan kontakte gruppens databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved hjælp af nedenstående oplysninger:

På mail: dpo@digst.dk

Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klager
Hvis du ønsker at klage over MAKRO-gruppens behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Telefon: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk